تمام مطالب برچسب : اجزاء خانه هوشمند
کدام قسمت های خانه را هوشمند کنید؟

کدام قسمت های خانه را هوشمند کنید؟

تا به حال تجربه استفاده از خانه هوشمند را داشته اید؟ خانه هوشمند علاوه بر تمام مزایایی که دارد به شما امکانات زیادی می دهد. یکی از امکانات خانه هوشمند قابلیت منطقه بندی و تعریف نواحی مختلف است. شما در خانه هوشمند خود تمام قسمت ها را به صورت یکجا و یکپارچه مدیریت می کنید ضمن اینکه کنترل هر قسمت را به صورت جداگانه در اختیار خواهید داشت. اجازه دهید یک واحد ۳ خوابه را به صورت نمونه آنالیز کنیم. بخش های پیشنهادی خانه هوشمند آریان به این صورت است. بخش اول آشپزخانه که شامل کنترل روشنایی اصلی و نور مخفی است. اگر شما در آشپزخانه سیستم صوت و تصویر هم دارید مشکلی نیست و جزو منطقه آشپزخانه در خانه […]