تمام مطالب برچسب : تاییدیه نما
طراحی نما در ساختمان های اداری

طراحی نما در ساختمان های اداری

طراحی نما در ساختمان های اداری همانطور که اطلاع دارید طراحی نما برای ساختمان های اداری با توجه به کاربری آنها تعریف می شود. این تفاوت به این خاطر است که مخاطب ساختمان شما می بایست با همان نگاه اول یا در برخورد اول متوجه کاربری ساختمان شود. تشخیص کاربری ساختمان از روی طراحی نما کار زیاد سختی نیست. مشروط به اینکه در طراحی نما اصول طراحی برای هر کاربری رعایت شده باشد. شما می توانید طرح های عمومی را نیز برای ساختمان خود کار کنید. ولی در این صورت انتظار نداشته باشید تا ساختمان شما به چشم بیاید. با سیتاک همراه باشید تا طراحی نما برای ساختمان های اداری را بررسی کنیم. طرحی خاص را انتخاب کنید: همیشه سعی […]