تمام مطالب برچسب : طراحی نما سنتی
طراحی نما به سبک سنتی

طراحی نما به سبک سنتی

طراحی نما به سبک سنتی یکی از سبک های طراحی نما که هنوز هم طرفداران خاص خود را دارد سبک سنتی است. این سبک برگرفته از معماری سنتی ایران کهن است. در معماری ایرانی به دلیل تناسبات بین سردر ها و گنبدها و ستون ها، طراحی نما به شیوه ای خاص انجام می پذیرد. در واقع معماری ایرانی در مقایسه با دیگر نقاط جهان برجسته است. این برجستگی به دلیل ویژگیهایی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم صحیح پوشش، رعایت کامل مسائل فنی و علمی در ساختمان، ایوانهایی رفیع با ستون های بلند و بالاخره تزئینات گوناگون است که باعث خلق آثاری بدیع شده است. نقاط برجسته در طراحی نما سنتی تاج و سر در اصلی تاج و سردر اصلی […]

پنجره در طراحی نما

پنجره در طراحی نما

پنجره در طراحی نما همانطور که می دانید عوامل زیادی در طراحی نما مطرح می شوند که از پنجره به عنوان مهم ترین عامل نام برده می شود. دقت کنید طراحی نما در ساختمان شما وابسته به تعداد پنجره ها و همینطور اندازه آنهاست. ساختمان شما در چند طبقه ساخته شده است؟ در هر طبقه چند واحد دارید؟ بیش از ۲ واحد در هر طبقه از نمای اصلی شما نور می گیرد؟ آیا نمای شما قرینه است؟ پاسخ به این سوالات به شما کمک می کند تا بهترین طراحی نما را داشته باشید. به نکات زیر توجه کنید: تعداد طبقات: ساختمان شما در چند طبقه جواز ساخت گرفته است؟ این سوال مساحت کل نمای شما را مشخص می کند. کافی […]