تمام مطالب برچسب : طراحی نما سنگی
طراحی نما با آجر و سنگ

طراحی نما با آجر و سنگ

طراحی نما با آجر و سنگ در گذشه های نه چندان دور به صورت امروزی طراحی نما گسترده نشده بود و طرح ها محدود به متریال های قابل استفاده در آن زمان بود. آجر یکی از قدیمی ترین متریال های نما است که البته در بعضی مناطق به دلیل شرایط آب و هوایی بیشتر استفاده می شده است و در بعضی از مناطق کمتر. سنگ نیز از دیرباز یکی از متریال های اصلی نما بوده است. با گذشت زمان و رشد تدریجی علم معماری شاهد بوجود آمدن ایده های متنوع و جالب بوده ایم، ضمن اینکه در شکل ظاهری متریال های اصلی نیز تغییرات مثبت و خوبی بوجود آمد. به عنوان مثال آجر در ابتدا بصورت خشت های پخته شده [...]