تمام مطالب برچسب : طراحی نما کامپوزیت
متریال در طراحی نما ساختمان های اداری

متریال در طراحی نما ساختمان های اداری

متریال در طراحی نما ساختمان های اداری در مقالات قبلی در مورد طراحی نما ویژه ساختمان اداری با هم صحبت کردیم. برای داشتن نمایی مناسب در یک ساختمان اداری می بایست کانسپت ها و مفهوم را در تعیین و نشان دادن کاربری ساختمان رعایت شود. این نوع طراحی نما باعث می شود که مردم در یک نگاه تشخیص دهند که ساختمان روبرویشان یک ساختمان اداری است. تمام این ویژگی ها توسط طراحی نما انجام میشود. با سیتاک همراه باشید تا در مورد متریال های مورد استفاده در ساختمان های اداری با یکدیگر صحبت کنیم. متریال غالب چیست؟ در جایگذاری متریال ها در طراحی نما این نکته که طراح چه نظر و سلیقه ای داشته است بسیار مهم است. نظر طراح […]