تمام مطالب برچسب : فروشگاه هوشمند
هوشمند سازی فروشگاه های بزرگ  (بخش دوم)

هوشمند سازی فروشگاه های بزرگ (بخش دوم)

هوشمند سازی فروشگاه های بزرگ  ۲ در مقاله قبلی توضیح داده شد که چرا بهتر است فروشگاه های بزرگ از هوشمند سازی کمک بگیرند. جواب این سوال واضح است. شاید در نگاه اول بحث کنترل ساده تر فروشگاه مورد نظر باشد. ولی راحتی و اطمینان در چک کردن اجزای مختلف فروشگاه بزرگ فقط یکی از دلایل هوشمند سازی است. بحث صرفه جویی در مصرف انرژی نیز یکی از بزرگترین دلایل و انگیزه ها برای هوشمند سازی است. همانطور که شما در خانه هوشمند و هوشمند سازی آپارتمان های در حال سکونت انتظار دارید که کنترل تمام اجزای خانه هوشمند را در دست داشته باشید بحث صرفه جویی در مصرف انرژی خانه هوشمند نیز برایتان مهم است. کنترل عبور و مرور: […]