تمام مطالب برچسب : قیمت طراحی داخلی
رنگ در طراحی دکوراسیون داخلی

رنگ در طراحی دکوراسیون داخلی

رنگ در طراحی دکوراسیون داخلی یکی از مهم ترین اصول در طراحی دکوراسیون داخلی استفاده بجا و صحیح از رنگ ها است. در تعریف رنگ می توان به این نکته اشاره کرد که رنگ بازتابی از نور است که به شکل های متفاوتی در می آید و دارای محدوده ی وسیعی است. رنگ یک ناحیه باریک است که اجسام از طول موج های نور مرئی جذب می کنند. اهمیت استفاده صحیح از رنگ ها در طراحی دکوراسیون داخلی بر کسی پوشیده نیست. دلیل این اهمیت تاثیر انکار ناپذیر رنگ ها بر افکار و سطح انرژی انسان است. دست شما برای رنگ آمیزی منزل، محل کار و اداره یا شرکت، باشگاه ورزشی، مغازه، پارکینگ و هر مکان دیگری باز است. به […]