تمام مطالب برچسب : نمای خشک
شخصیت نمای سنگی در طراحی نما

شخصیت نمای سنگی در طراحی نما

شخصیت نمای سنگی در طراحی نما تا به حال به نمای ساختمان خود دقت کرده اید؟ به ساختمان های دیگر چطور؟ تفاوت آنها چیست؟ تا به حال حس کرده اید که هر ساختمان چهره مخصوص به خود را دارد؟ با سیتاک همراه باشید تا شخصیت نمای سنگی را بررسی کنیم. حتماً به این نکته دقت کرده اید که ساختمان نیز مانند هر شیء دیگری دارای ظاهر است. هر نمایی متشکل از پوسته خارجی است که در واقع ماهیت آن نما را تعیین میکند. شما در طبیعت آب را مظهر پاکی میدانید یا تمثیلی از روان و جاری بودن، به همین دلیل آب نما ها به شما روح تازه ای می دهد و شما را شاداب می کنند. شما و هر […]