تمام مطالب برچسب : نورپردازی و بازسازی ساختمان
نورپردازی در طراحی داخلی

نورپردازی در طراحی داخلی

نورپردازی در طراحی داخلی بدون نور هیچ چیزی قابل دیدن نیست. از این رو اهمیت نور در بحث بازسازی ساختمان به ویژه طراحی داخلی بر کسی پوشیده نیست. مگر نه این است که تمام ادراک و تشخیص ما از محیط اطرافمان به واسطه نور محقق می شود و بدون نور عملاً هیچ درکی از محیط اطرافمان نداریم. همانطور که در داستان فیل اندر خانه تاریک بود از مولانا به اهمیت نور و منابع آن اشاره شده است. امروز سیتاک قصد دارد اهمیت نور را در بازسازی ساختمان و طراحی داخلی را بیان کند تا با نقاط تاریک این بحث بیشتر آشنا شویم.   در بازسازی ساختمان می توان از نورپردازی برای روشنایی کلی محیط (نورپردازی عمومی)، روشن کردن سطح خاصی […]