تمام مطالب برچسب : کفپوش در بازسازی ساختمان
کفپوش ها در بازسازی ساختمان

کفپوش ها در بازسازی ساختمان

کفپوش ها در بازسازی ساختمان یکی از موارد اصلی در بازسازی ساختمان توجه به کفپوش هاست. کفپوش ها انواع مختلفی دارند که به فراخور نوع کاربری و سلیقه می توان از آنها استفاده کرد. بعضی از کفپوش ها این قابیلت را دارند که در هر ساختمانی با هر نوع کاربری مورد استفاده قرار گیرند. کفپوش ها از لحاظ جنس متریال، دوام آنها و نوع شستشو متفاوت هستند. در بازسازی ساختمان تجاری، اداری می توان از کفپوش های صنعتی استفاده کرد. کفپوش هایی مانند رنگ های اپوکسی که بهترین نوع برای طرح بندی هستند. اینگونه کفپوش ها در انواع ساده و اپوکسی قابل شستشو هستند و میتوان آنها را به لحاظ طرح ها از یکدیگر متمایز کرد. در کفپوش های اپوکسی […]